Ska beställningen skickas till patienten direkt, ange namn och adress i meddelanderutan. Det går också bra att skriva övriga frågor där.

BESTÄLLARENS ADRESS

FAKTURAMOTTAGARE