passar-img

Pessar passar miljömedvetna kvinnor som vill ha en säker och enkel preventivmetod  helt utan biverkningar.

Pessar är en helt hormonfri metod, för dem som av olika skäl varken vill eller bör använda hormoner. Ett alternativ även för dem som valt bort eller inte kan ha spiral.

För dem som har kunskap om när de har sina fertila perioder och då vill använda en barriärmetod är pessar också lämpligt.

Pessar tillverkas av medicinskt silikon, ett naturmaterial och kan användas av latexallergiker. Pessar är till skillnad mot kondomer för män och kvinnor en produkt som går att återanvända i två år.

Pessar påverkar ingenting, utan kroppens naturliga rytm med ägglossning och mens förblir oförändrad. Gäller även amning och bröstmjölk, pessar kan användas några veckor efter en förlossning.

Pessar tillåter spontanitet i samlivet, då det kan vara insatt lång tid före och ska inte sättas in i samband med samlag. Det minskar inte den sexuella njutningen, eftersom pessar varken innebär avbrott för insättning eller känns. Pessar har en hög acceptans av både kvinnor och män, samt är en helt kvinnokontrollerad metod.

Pessar är lätt att lära sig använda, det finns både skriftliga instruktioner och instruktionsvideo. Pessaret förs in som en tampong och tas ut med hjälp av ett handtag eller grepp för uttag.

Pessar är utmärkt om en graviditet planeras, bara att sluta använda det när som helst. Fruktsamheten påverkas inte. Pessar passar bra mellan två graviditeter eller för dem som bara behöver skydd vid enstaka tillfällen.

Pessar är en effektiv metod för dem som använder pessaret korrekt, samt blir säkrare ju vanare användaren blir. Pessar kan också kombineras med alla andra preventivmetoder utom tjejkondom och p-ring. Akutmetoder som kopparspiral insatt inom fem dygn från oskyddat samlag eller akut-p-piller som helst tas så snart som möjligt ökar också effektiviteten om de används när de behövs. Alltså om pessaret inte satts in alls eller felaktigt.

picture at product cayaFemCap (tre storlekar) och Caya®
(en storlek) kan användas av de allra flesta kvinnor utan utprovning. Bägge är anatomiskt utformade. Finns det möjlighet att prova ut, öva att sätta in och ta ut pessaret hos barnmorska/gynekolog är det mycket bra. Hen kan då också se om det finns några kontraindikationer.

Pessar kan användas upp till två år tillsammans med preventivgel och är en ekonomisk preventivmetod med rimlig månadskostnad. Inte minst i de län där pessar är subventionerade. Pessar går i princip även att använda som menskopp.

Både pessar och preventivgel är till skillnad mot många andra preventivmetoder miljövänliga. Inga utsläpp av hormonstörande ämnen, inga engångsprodukter, ingen toxisk kräm. FemCap tillverkas i USA, Contragel grön/ Caya® gel och Caya® i Tyskland.

femcappackPessaren och preventivgelen är CE–märkta medicintekniska produkter.

FemCap  CE 0470

Caya®   CE 0483

Caya® gel / Contragel grön CE0124

 

Vilka bör inte ha pessar?

Användaren ska kunna läsa, förstå och följa instruktion, inte ha aversion mot att röra sitt underliv utan kunna känna var livmodertappen sitter. Vara motiverad och själv valt pessar som metod.

Användaren ska kunna planera insättning och komma ihåg uttagning. FemCap kan sättas in upp till 42 timmar före samlag. Caya kan sättas in två timmar innan, dröjer det längre är det bra att föra in ytterligare gel. Pessar ska alltid sitta kvar minst sex timmar efter senaste samlaget. Risken finns att pessaret glöms kvar, då det inte känns. Bra med mobilpåminnelse.

Ingen pågående infektion,  i så fall behandla först.

FemCap kan vara svår att använda vid stort framfall, platt livmodertapp, cancer, sammanväxningar, starkt bakåtlutande livmoder eller en djup konisering kan göra att FemCap inte är en lämplig metod.

FemCap kan användas cirka tio veckor efter en förlossning.

Caya® kan vara svår att använda om det inte är en tillräckligt stor ”hylla” vid blygdbenet, stort framfall, eller vid bakåtlutad livmoder. Ska inte användas av dem som behöver storlek 60 eller 85mm eller om kvinnan haft upprepade urinvägsinfektioner.

Caya® kan användas från sex veckor efter förlossning.

Pessar-en hormonfri  preventivmetod utan biverkningar.