Pessar som används korrekt av en motiverad kvinna är en säker, miljövänlig och helt biverkningsfri metod.

Pessar – en användarberoende metod

Hur effektivt pessar är beror främst på användaren.
Används pessar helt korrekt vid varje samlag, preventivgelen tillförs enligt anvisning, pessaret sitter kvar minst sex timmar efter samlag och en akutmetod används vid behov så uppskattas effektiviteten rent teoretiskt till 96- 98%

Om det förekommer ett oskyddat samlag under fertil period är den mest effektiva akutmetoden en kopparspiral insatt inom fem dygn. Annars finns akut-p-piller som bör tas direkt efter samlaget och absolut innan ägglossning skett.

Säkerheten beror också på hur fertila mannen och kvinnan är, hur ofta de har samlag under de fruktsamma dagarna och deras motivation. Hur informationen om pessar getts och uppfattats är viktigt. Därför finns skriftlig information i pessarasken och på internet, samt instruktionsfilmer för Caya® respektive FemCap.
Helst ska information ges även muntligt och det bör finnas möjlighet att fråga sin barnmorska/gynekolog om funderingar uppstår.

I princip gäller detta alla användarberoende preventivmetoder, i synnerhet barriärmetoder som kondom och pessar.

Pearl Index visar hur många av hundra kvinnor som blir gravida under ett år med metoden. Pearl index för barriärmetoder, pessar och kondom, brukar oftast anges som ca 2-15 . Varierar alltså beroende på användarna.

Utprovning av pessar ökar säkerheten

För optimal säkerhet bör en gynekologisk undersökning göras för att se om de anatomiska förutsättningar för pessaranvändning finns, samt komma fram till vilken modell och storlek som är lämpligast.

Kvinnan bör också få prova att sätta in och ta ut pessaret helt själv.
Har din barnmorska/gynekolog inte pessar av alla modeller för utprovning, be att de skaffar hem. Antalet kvinnor som önskar få prova pessar ökar och det ingår i preventivmedelsrågivarens arbete att se till att den metod patienten vill använda blir så effektiv som möjligt. FemCap och Caya® är beforskade, CE-märkta, medicintekniska produkter som finns tillgängliga för kvinnor i norden.

Det pessar som passar kvinnan bäst anatomiskt och det pessar paret föredrar är också det mest effektiva.

Hur säkert är pessar för dig?

Funderar du över hur säkert eller lämpligt pessar skulle vara för just dig, ta kontakt med din barnmorska/gynekolog. Låt dig däremot inte avfärdas av en teoretisk siffra. Trots allt är det du själv som avgör vilken metod du vill använda och jämför för- och nackdelar.

De som väljer pessar vill hellre ha en biverkningsfri metod än en med den högsta effektiviteten.

Säkerhet Caya®

Caya® är lika säker som klassiskt pessar och latexkondom för män.
Här kan du läsa mer
http://www.caya.eu/triple-safety/

Caya® blir mer effektivt om du använder det korrekt och ju längre du använder det.

En studie gjord av CONRAD på 450 par visade att 13, 7 % blev gravida under ett år, när de hade Caya® korrekt placerat. (inte Pearl index)

Har du några frågor ta kontakt med barnmorska/gynekolog.
Du kan också mejla tillverkaren:http://www.caya.eu/footer/contact/

Säkerhet FemCap

Innan FemCap blev CE märkt i Europa respektive FDA godkänd i USA gjordes en stor studie på en provversion av FemCap, som aldrig varit ute på marknaden. Kvinnorna fick inte se instruktionsfilmen. Säkerheten varierade mellan storlekarna och för FemCap Liten var den ca 85% . Trots det dåliga resultatet beslöts att utvecklingen skulle gå vidare då det ansågs att FemCap var ett viktigt alternativ för en viss grupp kvinnor.

Den nya versionen av FemCap, kallad The Second Generation, visade en stor förbättring då den satt säkert, fick längre sidoväggar samt ett handtag för uttagning. Det är det enda pessar som sitter stadigt med hjälp av slidans muskler, följer slidans förändringar under samlag, sitter med ett sug tätt runt livmodertappen och samlar upp spermierna i en tratt, vecket runt kupolen, där preventivgelen finns.
Eftersom FemCap kan vara insatt kontinuerligt under 48 timmar i taget tillåter metoden spontant sex. Alltså inget avbrott för att sätta på en kondom eller leta upp ett pessar att föra in, vilket ibland kan innebära att det inte blir av. Kontinuerlig användning ökar säkerheten.

I Tjeckien gjordes nyligen en studie under tre år på 426 mejl om vilka frågor som ställdes om FemCap. Endast 1 % av dem handlade om att de blivit gravida.
Även i norden är det mycket få av dem som använt FemCap som hört av sig på grund av graviditet sen 2009. De som blivit gravida har oftast inte använt FemCap alls eller på ett felaktigt sätt. Många användare under de första fem åren med FemCap i norden har varit mycket motiverade, pålästa samt själva tagit reda på att FemCap existerar.

I en studie under ett halvår om bland annat säkerhet med den NYA versionen av FemCap deltog 85 deltagare. En kvinna blev gravid.
Det innebär att 7,6% blev gravida. (Siffran motsvarar inte Pearl index.)

Detta är den enda studien som gjorts på den FemCap modellen som används.

OBSERVERA!

Det finns alltså INGA andra siffror än 7,6 när det gäller säkerheten för FemCap som grundar sig på någon studie. Andra siffror som cirkulerar gäller cervixpessar som inte finns längre (Prentif) eller är teoretiska beräkningar av gynekologer oftast utan egen klinisk erfarenhet av FemCap.

Artiklar om FemCap

Här är artiklar om FemCap i olika vetenskapliga tidskrifter, handböcker om födelsekontroll mm. Allra först en mycket bra lättläst artikel med många vetenskapliga referenser.
läs mer

Kortfattad överblick, lämplig som klinisk information till barnmorskor och gynekologer.
läs mer

Forskning

Självklart är det önskvärt och intressant med mer och aktuell forskning om preventivmedel i synnerhet när det gäller biverkningsrisker och miljöpåverkan.
Studier är ofta betalda av läkemedelsindustrin och görs av vinstintresse.
Pessar tillverkas inte av läkemedelsbolag och är inte speciellt lönsamt.
Pessar är en helt ofarlig metod där det finns lång klinisk erfarenhet. Ofta används pessar av dem som förut inte hade fungerande preventivmedel.

När det gäller forskning kan det vara intressant att höra ett belönat reportage om forskningen i Sverige.
läs mer

Andra metoders säkerhet

De mest effektiva hormonella preventivmedlen är exempelvis hormonspiral och p-stav. P-piller har en lägre säkerhet.

De mest effektiva hormonfria metoderna är kopparspiral och Billingsmetoden/ Sekretmetoden/ Sensiplan/ Justissemetoden.
För dem som inte vill ha (fler) barn kan vasektomi eller sterilisering vara ett alternativ.

Sammanfattning

Pessar som används korrekt av en motiverad kvinna är en säker, miljövänlig och helt biverkningsfri metod.
Pessar kan även kombineras med andra preventivmetoder om mycket hög effektivitet är önskvärd. Exempelvis kondom och pessar under de fertila dagarna.